Strona: 1 2 

Przekł. Czesław Jastrzębiec- Kozłowski. Wystawienia: Teatr Wybrzeże, Gdańsk 1958, insc. i reż. Zygmunt Hübner; Teatr Powszechny, Warszawa 1964, reż. Adam Hanuszkiewicz; Teatr Dramatyczny, Białystok 1971, reż. Bronisław Orlicz.


Wystawienia: Teatr TV 1961, rez. Zygmunt Hübner.


Wystawienia: Stary teatr, Kraków 1964, reż. Zygmunt Hübner i Jerzy Nowak.


Teatr TV 1965, reż.Zygmunt Hübner.


Przekł. Włdysław Broniewski. Wystawienia: Teatr TV 1966, reż. Zygmunt Hübner.


Film TV 1969, reż. Zygmunt Hübner.


Przeł. Emilia Witwicka. Wystawienia: Teatr TV 1969, reż. Zygmunt Hübner.


Przekł. Joanna Guze. Wystawienia: Teatr TV 1970, pod tytułem Sąd ostateczny: reż. Janusz Majewski.


Przekł. Kazimierz Zalewski. Wystawienia: Teatr TV 1971, reż. Zygmunt Hübner.


Film TV 1971, reż. Zygmunt Hübner.

Strona: 1 2