Wiedza Powszechna, Warszawa 1958, str. 380 (monografia)


Wydawnictwo Literackie, Krakow 1991, str. 331
Instytut Teatralny, Warszawa 2009, str. ....


Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1953, str. 218, wydanie drugie uzupełnione, tamże 1955, str. 159. Współautor Jerzy Rakowiecki.


Wydawnictwa Artystytczne i Filmowe, Warszawa 1982, str. 198.