Strona: 1 2 

Wystawienia: Teatr TV 1973. Druk. w „Teatr Pol. Telew.” 1974 nr 1 s. 31-43.


Wystawienia: Teatr Powszechny, Warszawa 1977, reż. Andrzej Wajda; Teatr im. Osterwy, Lublin 1978, reż. Stanisław Bieliński, Teatr im. Mickiewicza, Częstochowa 1978, reż. Ryszard Krzyszycha; Teatr Dramatyczny, Gdynia 1978, reż. Wojsław Brydak; Teatr Ziemi Pomorskiej, Grudziądz 1978, rez. Antoni Baniukiewicz; Teatr Polski, Poznań 1978, reż. Janusz Greber, Teatr Dramatyczny, Legnica 1978, reż. Janusz Sykutera; Teatr im. Osterwy, Gorzów 1985, reż. Wojciech Jesionka; Teatr im. Siemaszkowej, rzeszów 1986, reż. Wojciech Jesionka; Teatr Polski, Bydgoszcz 1994, reż. Józef Fryźlewicz; Teatr Powszechny, Łódź 1996, reż. Rafał Sabara; Teatr im. Osterwy, Lublin 1997, reż. Zbigniew Sztejman.


Przekł. Wit Tarnawski. Wystawienia: Teatr Powszechny, Warszawa 1980, pod tytułem Spiskowcy:, reż. Zygmunt Hübner; Teatr TV 1987, reż. Zygmunt Hübner.


Przekł. Adela Skrentni. Wystawienia: Teatr Powszechny, Warszawa 1982, reż. Zygmunt Hübner.

Strona: 1 2