materialy/inne/758.jpg

„Wiedza i Życie”

„Kilka dni chciałem poświęcić na czytanie książek o teatrze. Niestety, nie mogłem ich znaleźć; może dlatego, że książek o teatrze przeznaczonych nie dla fachowców, ale dla
zwyczajnych widzów, u nas w ogóle nie ma. Skończyło się na tym, że usiłowałem sobie wyobrazić, jak tam jest, ale wyobrażenie rychło okazało się niezgodne z prawdą." Powyższe
słowa autorów stwierdzają istotną potrzebę omawianej publikacji i jej rozszerzonego wznowienia (wydanie pierwsze z r. 1953 liczyło o 50 stron mniej). Miłośnicy teatru, a zwłaszcza członkowie zespołów amatorskich, dzisiaj coraz liczniejsi i coraz lepiej
pracujący, znajdą tam podstawowe wiadomości dotyczące organizacji i techniki teatralnej, dowiedzą się o nieznanej pracy rekwizytorów, scenografów, mechaników, rzemieślników,
nie mówiąc już o kierownikach literackich i reżyserach. W obfitą ilość praktycznych, współczesnych informacji wpletli oni 60-stronnicową historię teatru, potraktowaną
nieco tradycyjnie (np. bez słówka o teatrze chińskim) i dość słabo związaną z tytułem tej części, której akcja rozgrywa się w bibliotece teatrologicznej. Treść książki i jej liczne ilustracje pozwalają sobie wyobrazić, jak jest tam, t.j. za sceną przed i w czasie przedstawienia, ile trudu i energii zużywają dziesiątki fachowców po to, aby widz miał jak najlepszą wizję rzeczywistości. Książka niewątpliwie bardzo potrzebna nie tylko
tym, którzy aktywnie zbliżyli się do teatru, ale nawet i biernym jego konsumentom.

E.K
„Wiedza i Życie” nr 10, października 1955