Strona: 1 2 

1. Jean Racine, BRYTANNIK, reż. Tadeusz Aleksandrowicz, scen. Marcin Wenzel; premiera 27 października 1962


adapt i reż. Jerzy Krassowski, scen Józef Szajna, muz. Jerzy Kaszycki; premiera 6 listopada 1962


reż. Stanisław Bieliński, scen. Aleksander Jędrzejewski; premiera 8 grudnia 1962


reż. Zygmunt Hübner, scen. Jadwiga Przeradzka, muz. Zdzisław Maklakiewicz; prem 25 grudnia 1962


reż. Piotr Paradowski, scen. Franciszek Starowieyski; premiera 19 stycznia 1963


reż. Jakub Rotbaum, dek. Aleksander Jędrzejewski, kost. Jadwiga Przeradzka, muz. Jadwiga Szajna-Lewandowska; premiera 23 marca 1963


ZABAWA, reż. Zdzisław Maklakiewicz, KYNOLOG W ROZTERCE, reż. Igor Przegrodzki, CZAROWNA NOC, reż. Bogusław Danielewski, scen. Marcin Wenzel; premiera 30 marca 1963


reż. Zygmunt Hübner, wsp. reż. Tadeusz Skorulski, scen. Marcin Wenzel; premiera 9 maja 1963


reż. Piotr Paradowski, scen. Franciszek Starowieyski; premiera 6 czerwca 1963


reż. Jan Biczycki, scen Jadwiga Przeradzka; premiera 26 czerwca 1963

Strona: 1 2